Schumann

2019-07-08, kl.22.15 Vi ser fortsatt i stort sett samma breda starka påslag i Schumannresonansen, som ni ser i de gröna fälten och i de starkare smalare ränderna likt pulsslag ca 15 min. Detta skall jämföras med perioder tidigare som varit i det närmaste helt blå, dvs ingen resonans på dessa frekvenser. I tillägg de ännu … Fortsätt läsa Schumann

Energiuppdatering – Schumann

Bild: NASA, Krabbnebulosan En intressant artikel skriven av ett stort forskarteam från Kina och Japan har studerat högenergifotoner med hjälp av 600 partikeldetektorer på Tibetplatån. Fotoner är en elementarpartikel, basenheten till ljus och alla former av elektromagnetisk strålning. Den är också källan till den elektromagnetiska kraften. Fotonenergin man lyckats mäta var 450 trillioner elektronvolt (TeV). … Fortsätt läsa Energiuppdatering – Schumann

Schumann-frekvensen

2019-06-24, kl.21.30 Jämfört med inlägget 21/6 så har resonansintensiteten ökat något där vi ser hur de gröna resonansutslagen blivit intensivare med vita smala genomslag och att de tidigare lugna perioderna i det närmaste upphört. Det innebär att vi de senaste två dygnen har påverkats mer intensivt av de källor som påverkar utslag på Schumann resonansfrekvensen … Fortsätt läsa Schumann-frekvensen

Schumann-frekvensen

2019-06-21, kl.19.30 Jämfört med förra bilden från den 16/6 så har vi fortsatt ett relativt brett utslag i grönt från baslinjen 7,83Hz över 14,3Hz, 20,8Hz och 27,3Hz. Ovan bild täcker tre dygn, från den 19/6 till idag och det kan vara intressant att notera de lugnare fälten för 24 timmar och för 48 timmar sedan … Fortsätt läsa Schumann-frekvensen

Schumann-frekvensen

2019-06-16 kl.23.00 Som jag ser det är det ett relativt brett utslag, som ett mildare dovt muller från baslinjen 7,83Hz över 14,3Hz med svagare markeringar kring 20,8Hz, 27,3Hz. Vi ser dock inga kraftigare och bredare partier av starkt vita utslag annat än den smalare relativt korta peak för fyra timmar sedan. Detta kan jämföras med … Fortsätt läsa Schumann-frekvensen