5G #3

Efter lite väntan och en extra påminnelse lämnade Strålskyddsmyndighetens Generaldirektör Nina Cromnier mitt e-mail vidare till kollegor på myndigheten att besvara. Nedan förljer svaret i sin helhet för den som är intresserad.

Jag uppuntrar alla att ta del av information om 5G vid sidan av den som lämnas via våra myndigheter! Svaret som jag fick innehöll som förväntat inga direkta svar eller något nytt som bemöter oro kring 5G eller stärker tilltron till våra myndigheter i denna frågan. Jag kommer att fundera vidare på vad mitt nästa steg blir. Det kan möjligen bli att skicka regelbundna e-mail med tydliga exempel på varför det finns orsak till att fullständigt stoppa av 5G utrullningen.

Nedan är svaret från Strålskyddsmyndigheten i sin helhet, det skickades till mig den 8 juli-2020:

Hej Per,

Tack för din fråga till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Beklagar att vårt svar till dig dröjt så länge.

Det finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge gällande rikt- och referensvärden underskrids. Som du själv noterat pekar dock SSM:s vetenskapliga råd på observationer som gjorts i olika forskningsstudier gällande biologisk påverkan i djurstudier även under gällande referensvärden. Svag påverkan på kognitiv förmåga har också observerats runt gällande riktvärden i några studier. Dessa observationer behöver fortsatt analyseras och eventuell hälsopåverkan utredas. Observationerna utgör, tillsammans med en generell osäkerhet vid införande av ny teknik, skäl till försiktighet vilket i det här fallet hanteras av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens försiktighetsprincip.

Du hittar kort information om 5G-teknik, SSM:s arbete med frågan samt aktuell riskbedömning, samt grund för denna under följande länk https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/5g-teknik/

Där finns också kort information om juridiken, ansvarsfördelning och länkar till gällande lagstiftning.

Med vänlig hälsning

Enheten för miljöövervakning

Strålsäkerhetsmyndigheten

Det går inte att skicka kompletterande frågor på denna e-postadress, för kompletterande frågor hänvisar vi till e-postadressen registrator@ssm.se

Om din fråga anknyter till ett svar som du fått på din frågeställning är det viktigt att du anger tidigare diarienummer i ditt meddelande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s