Egot bleknar i Enhetsljus

Från ett enhetsperspektiv är vi alla ifrån samma Medvetenhet – vi är på en kollektiv och individuell resa samtidigt. Allt vi behöver – när gamla vibrationer lämnar för att ge plats för enhetsfrekvenser – finns där ute för oss. Idag manifesterar vi snabbt in de situationer vi behöver för vår stigning, genom de gamla berättelser vi fortfarande berättar eller de nya ”sanningar” vi väljer att ta in från vår yttre världs källor.

Det vi trummar ner i vårt undermedvetna som ”sanningar” kopplat med starka känslor är den energimässigt kodade instruktion vi ger vårt undermedvetna att manifestera till vår upplevelse. Vårt undermedvetna känner inte begreppet vitt-svart, rätt-fel, disharmoni-harmoni osv. Denna undermedvetna del av oss har enbart till uppgift att leverera på de instruktion vi ger.

I detta dimensionella skifte, när det gamla skall ge plats för det nya, är projiceringarna extra starka. Vi ser starka projiceringar av rädsla, brist och skuld etc. Dessa emotionella frekvenser som vi, medvetet och omedvetet, väljer att ge näring kan matcha en större kollektiv grupps emotionella frekvenser.

Coronasituationen är ett bra exempel på detta! Här går det att se hur många tyngre emotioner projiceras och därmed ges möjlighet att lämna både individuellt och kollektivt.

  • Rädsla; att dö, bli smittad, få vaccin, att inte få vaccin.
  • Brist; begränsad frihet, toapapper (i starten av utbrottet).
  • Tvång; genom auktoritära regler mot den egna viljan.
  • Hopplöshet, apati.
  • Frustration; att inte Alla ser det uppenbara från det egna perspektivet av situationen.
  • Offer; för kollektivt manipulerande energier – vilseledande information.
  • Uppror, ilska; att andra inte visar respekt, att vi manipuleras att tro något är farligare eller mindre farligt än det är.
  • Osv.

Hela fight-flight spektret tycks aktiverat i det kollektiva! Det pushar Dualiteten i denna dimension till det yttersta. Den tar alla som befinner sig i denna flod av tyngre kollektiva energier, djupare ner i lägre nivåer av 3D.

Det är här…i det mörkaste rummen…som det stora skiftet kan ske! Det är här som den största potentialen för transformation finns! Energin är då så starkt polariserad att den uppdämda kraften mellan dessa poler har maximal potential att katapultera en stor del av den kollektiva kroppen till högre nivåer av medvetenhet.

Vi bär eget ansvar för vår upplevelse!

Hur omöjligt det än kan tyckas i 3D medvetenhet så är det var och en av oss som bär det fulla ansvaret för Allt vi upplever. Resultatet av vår 3D programmering blir det vårt ego får fullt upp med att projicera på andra och annat utanför oss själva. Vårt vackra ego existerar inte på de högre medvetandenivåerna! Det vi nu bevittnar blir därför en individuell och kollektivt egots sista kamp för överlevnad.

Har vi arbetat med oss själva och blivit medvetna om negativa mönster från våra berättelser kan vi i varje stund lättare se igenom vilken del av oss som upptar den största delen av vår medvetenhet; hjärta eller ego.

I sanning finns bara Ett!

Detta Ett finns för alla att uppleva! Möjligen kan denna manifesteringssekvens hjälpa att tona in på vår gemensamma kollektiva kropp;

Det är inom oss vi först skapar den värld och det vi ”vill” uppleva – sedan projiceras detta ”utåt” för våra sinnen att registrera. Sinnesintrycken är energimässigt kopplade till känslor och mentala koncept som finns lagrade i medvetenheten som Upplevelsepaket.

Nya jobbiga situationer som vi skapar är inte energimässigt nya. De är bara gamla ”jobbiga” upplevelsepaket som nu målats med lite nya bilder. På så sätt ges vi möjlighet att arbeta med de upplevelsepaket som fortfarande bär stark tyngre energimässig laddning. När den tyngre energimässiga laddningen släpper från dessa upplevelsepaket rör vi oss naturligt upp i medvetenhet (dimension/densitet).

Det betyder att 3D är vad den är! Denna dimension finns för att vi skall uppleva dualiteten. I den tyngre änden av 3D blir vi offer och förövare, känner smärta, brist och lidande. I 3D behövs alla spelare för att dualiteten skall existera. Kollektivt är vi alla spelare i 3D; från den vackraste inkarnerade ängel till en ”George Soros”.

Hela spektret från svart till vitt ryms i medvetenheten av denna nivån. Vi är inte här för att ändra 3D! Vi är här för att se Allt som Är i 3D genom vårt kollektiva medvetande med alla dess nu inkarnerade själar samt som individer med alla våra tidigare eller parallella existenser. Sedan är vi redo att stiga in i eller förankra nästa dimension/densitet – frekvensen av Kärlek och Enhetsmedvetande här på Jorden. Vi är där nu, vi gör det nu!

Detta högre medvetande finns redan här för oss.

Enhetsfrekvensen finns när vi upplever det som Är precis för vad det är – Något som Är. Detta kommer upplevas när tunga laddningar i våra upplevelsepaket har neutraliserats, vi är då klara med den upplevelsen och det som tidigare etiketterades kommer nu bara Vara.

Vi ändrar inget utanför oss själva! I stigningen ändrar vi de program vi matar vårt undermedvetna med, dvs laddningen på de berättelser/historier som går igång av olika situationer och händelser. Är vi offer för någons orättvisor, lider vi bris på något, är vi attackerade av mörka krafter… Vad är det för laddade historier vi i dessa sammanhang matar vårt undermedvetna med? Det är här omprogrammeringen kan ske! Vårt undermedvetna kommer ofelbart leverera upplevelser som vi med övertygelse och känsla matar dvs. ”instruerar” det att manifestera.

För att vi sedan skall få uppleva dessa rädslor och oönskade situationer har vi sju milliarder invånare på denna planeten som på högre medvetandeplan med glädje synkronicerat ställer upp för vår individuella och kollektiva stignings skull. På denna nivå härskar ”Service to Others” energi, dvs att vi Alla Är Ett med den kollektiva kroppens medvetenhet.

Det vi i denna tid nu ser är ett individuellt och kollektivt egots dödskamp. Vi är här för att träda igenom en tyngre 3D medvetenhetsnivå in i en högre Enhetsnivå.

På vilket sätt kan vi bidra under denna tiden?

Svaret på det är högst individuellt men att arbeta med sig själv blir automatiskt att arbeta kollektiv. Jag tror mycket på att vara uppmärksam på vilket fokus man har i stunden. Att fråga sig själv hur grundad och hjärtcentrerad man är. Upptäcker man att man projicerar och etiketterar sig själv eller andra är det dags för en kort time-out och att finna det som funkar bäst för att åter finna sitt center av balans.

Fokus på det som fungerar och se det bästa i sig själv och i andra. Finna det vackra i allt omkring sig. Denna typ av fokus bidrar till härliga energier att leva i.

Vi befinner oss i starka kosmiska och kollektiva energiströmmar, så även om vi kanske under stor del av tiden är centrerade och i hög medvetenhet så är det ok att falla ur. Det är rester som inte var synliga i gårdagens ljusströmmar som nu kommer upp till ytan för transformation. Vi är i individuell och kollektiv process så allt är verkligen som det skall!

Känner vi oss starka är det också fint att meditera eller be för våra medmänniskors harmoni, kärlek och lycka. Vi är En medvetenhet och det är med vår individuella frekvens och medvetenhetsnivå som vi stärker detta ljus i den kollektiva medvetandekroppen.

Vi är alla Ett!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s