Sanningen – Manipulerad – Del 3

Jag skriver dessa rader eftersom jag tror att en hel del av de frågor som ställs i texten nu är på väg att besvaras.

Vilka frågor dyker upp som följd av att vi lär oss mer om hur stora, komplexa och expanderade vi är både som fysiska kroppar och med alla ickefysiska lager? Vad händer med våra Sanningar när vi tar denna kunskap till hjärtat?

För egen del började min hjärna koka! Det dök upp otroligt många ”Varför” i alla riktningar, en inre gnista och driv tändes för att reda ut alla koncept och sanningar jag blivit fostrad och skolad in i. Hur hänger allt egentligen ihop, varför, varför, varför…?

En större sanning och medvetenhet om oss själva är visdom som ursprungsbefolkningar varit väktare över genom alla tider, det som okorrumperad ”religion” förmedlat och det som nu vetenskapen bekräftar mer och mer av genom sina publiceringar. Det visar hur länge information funnits men inte talats om och hur den förvridits. Varför?

Våga ta nya perspektiv

Nya perspektiv på vem jag är skapade entusiasm men samtidigt skapade undanhållandet av sanningar en oro och rädsla eftersom det exponerade mig för allt jag blivit lurad till att göra i god tro, hur jag accepterat troskoncept utan ifrågasättanden och hur jag sett mig försvara samma ”sanningar”. Så, ville jag verkligen veta mer? Var det verkligen värt den potentiella smärtan att se manipulationen, skulle jag verkligen kunna finna mig själv förlåten, fri från skuld? Kommer jag kunna förlåta? Vad händer när jag vänder upp-och-ner på min verklighetsbild?

Jag vågade mig ut på denna väg som jag har ännu inte stannat på. Som återbetalning för den ofta ensamma vandringen har jag hela tiden funnit mer av mig själv och min inre trygghet. Min värld har expanderat.

Det som strax följer är en rad frågor på några viktiga områden. Våra reaktioner till dessa frågor är kopplat till vad vi tror är sant. Frågorna kan landa som ett getingstick men förhoppningen är att det skall öppna upp sinnena för att våga känna in alternativa sanningar.

Kan vi bara fortsätta säga att ”det är bara så det är”?

Under en tid nu har det bakom kulisserna pågått ett systematiskt nedbrytande av en världsomspännande korruption som under decennier (längre) kunnat sprida sig som en svårbotad sjukdom världen över och i det kollektiva medvetandet. Som en del i kollektivet är vi som individer botemedlet, de vita blodkropparna. Botemedlet sprider vi genom att våga ta nya perspektiv, våga tro på det vi upptäcker och önska nytt.

Ur ett fysiskt historiskt perspektiv så har makt över naturtillgångar och pengar varit grunden bakom konflikter i alla tider. Metoderna som använts och fortfarande används för att driva agendor är tvång, rädsla och manipulation. Metoderna är fysiska, emotionella, mentala och energimässiga. Ett par uppenbara exempel är separation genom religiösa doktriner och sättet som våra sinnen matas med information (mer om detta i del 4).

Tidigare kunde man bara genom brutal kraft driva igenom agendor. Idag har vi utvecklats som mänskligt kollektiv vilket innebär att tillräckligt många av oss först måste acceptera en lösning innan den kan drivas igenom. Vår moraliska sanningskompass måste övertalas. Den typiska metodiken att driva agendor idag är att;

  1. Skapa ett problem.
  2. Behov uppstår.
  3. Presentera sedan den önskade lösningen (agendan) på ett övertygande sätt genom hur informationen presenteras till våra olika sinnen.

Testa denna metodik på nedan områden och se om du kan se mönstret. Var inte rädda, tidigare var det bara ”förvirrade och verklighetsfrämmande sinnen” som frågade detta. Idag är vi väldigt många som börjar ifrågasätta. Gula Västar, Me Too rörelsen, Brexit, initiativet med Q osv.

Konsekvensen av att så många idag ställer nedan typ av frågor, är att vi nu också kommer presenteras med svaren mer publikt. En nyckeldomino kan t.ex. ha fallit igår i människohandelsindustrin i och med att Jeffrey Epstein arresterades för sex med minderåriga, mycket mer kommer sannolikt nystas upp i denna industri som följd.

Det finns en röd tråd genom nedan områden och när vi söker den stannar vi inte upp bakom en industri eller organisation! Det är många i nätet som får ”småpengar” fram till den verkliga spindelkroppen.

Hur mycket är liv värt; människa, djur, natur?

Krig, konflikter och separation

Vilka är det som tjänar på krig och återuppbyggnad efter krig? Vilka andra lukrativa verksamheter kan man dölja i olika konflikthärjade områden och situationer?

Vilka syften kan separation av människor ha genom religion, tro, sexuell orientering osv?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera till önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den traumatiserade, rädda och stressade?

Kemiska substanser

Vilka är det som tjänar på massvaccinationer, nya exotiska virus, cancer, kroniska inflammationer, autoimmuna sjukdomar, emotionell och mental ohälsa etc.?

Vilka är det som tjänar på att alternativa och naturliga metoder hålls tillbaka och förbjuds?

Hur opåverkade och opartiska är de regel och lagstiftande instanserna kring vår hälsa?

Vilka blir de fysiska och mer spirituella konsekvenserna av kemisk belastning på våra kroppar, vilka beroenden skapas och vilken effekt får de på våra cellers antenner till fältet (se del 2)?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera till önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den rädda, stressade och bedövade?

Livsmedel

Vilka är det som tjänar på massproducerade och genmanipulerade grödor och medicinerade köttprodukter?

Vilket är lättast att kontrollera; massindustri eller lokal produktion?

Hur opåverkade och opartiska är de regel och lagstiftande instanserna kring besprutningskemikalier, användandet av antibiotika, kontroll av genmanipulerade ingredienser och annat i våra livsmedel?

Vilka blir de fysiska och mer spirituella konsekvenserna av kemisk belastning på våra kroppar, vilka beroenden skapas och vilken effekt får de på våra cellers antenner till fältet?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera kring önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den rädda, stressade och bedövade?

Pengar

Vilka är det som tjänar på och styr de pengar som är i omlopp i världen?

Finns något reellt värde i pengar och kan man efter agenda iscensätta konjunkturer?

Vilka är det som skapar och tjänar på statsskulder, räntor och nya eller ökade skatter?

Hur påverkas både stater och människor av brist och skulder?

Hur påverkas frihet och trygghet av brist och skulder?

Vilka blir de fysiska och mer spirituella konsekvenserna av brist och skuld, vilka beroenden skapas och vilken effekt får de på våra cellers antenner till fältet?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera till önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den rädda, stressade och otrygga?

Olja

Vilka är det som tjänar på att vi inte expanderar förbi beroendet av olja som huvudsaklig energiresurs?

Vilka är det som tjänar på att energialternativ som skulle skicka oljan tillbaks till det årtionde det hör hemma inte når kommersiell användning?

Inom vilka områden ser vi karteller och monopol?

Vilka blir de fysiska och mer spirituella konsekvenserna av brist eller höga priser på, vilka beroenden skapas och vilken effekt får det på våra cellers antenner till fältet?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera till önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den rädda, stressade och otrygga?

Skola och Universitet

Vad formar och styr lärandet?

Är lärandet opåverkat av privata formande intressen?

Formas lärandet för att passa in i något redan existerande eller är det fritt, öppet och likaställt att kreativt forma och skapa det nya på alla områden för allas bästa?

Hur påverkar prestige kring mångårig och utdaterad forskning tillgången till ny information? Hur oberoende är textböcker och litteratur av prestige och eller industriella agendor?

Vilka skulle de fysiska och mer spirituella konsekvenserna kunna bli av halvsanningar eller osanningar i lärandet, vilka verklighetsbegränsningar skapas och vilken effekt får det på våra cellers antenner till fältet?

Vilka är lättast att manipulera och forma till önskade ”lösningar”; den unga och oerfarna eller den äldre lugna, informerade och samlade?

Elektromagnetiska fält

Vilka tjänar på att vi experimenterar med elektromagnetiska fält?

Hur påverkar tekniken och friheten att arbeta när och var vi vill vår nivå av stress?

Vilka blir de fysiska och mer spirituella konsekvenserna av dessa elektromagnetiska fält och stress, vilka beroenden skapas och vilken effekt får de på våra cellers antenner till fältet?

Vilka är lättast att manipulera och manövrera till önskade ”lösningar”; den lugna, informerade och samlade eller den stressade och fartblinda?

Jag har inte tagit med Media utan sparar den till del 4 eftersom den spelar en nyckelroll i metodiken.

Summering

Den sista frågan handlade om vilka som lättast manipuleras och jag gav två relativt lika alternativ rakt igenom. Vilket av dessa båda alternativ skulle du påstå bäst beskriver det mänskliga kollektivet och den livsstil vi vallats i i västvärlden eller det emotionella tillstånd vi ser i krigshärjade eller svältande områden i världen.

Är det en slump att det ser ut på detta viset, i ljuset av övriga frågor som ställdes under respektive område? Är deta bara ett mer sofistikerat sätt att nå samma mål som man gjorde med brutal kraft på medeltiden med enda skillnaden nu att vi är med på tåget och tycker det är rätt (eller ”det är bara så det är”).

Frågor som målar en annan bild

Dessa är några av frågorna fler och fler ställer sig idag inom några områden. Detta målar tyvärr upp ett mörkt perspektiv. Allt visar sig i ljuset av den högre medvetenhet som strömmar in över oss. Har vi varit med och medskapat detta genom att bara acceptera EN version av Problem-Behov-Lösningssekvensen? Att inte våga ifrågasätta.

Min övertygelse är att vi nu växer ur detta för och att en ny Sanning skall visa sig för oss, vilket naturligt kommer leda oss mot mer hållbara lösningar på alla områden. Jag tror att vi kommer börja lita mer på oss själva och inte lämna bort beslut till andra som är bortom vår kontroll, att fatta beslut åt oss.

En del i förändring är givetvis att veta var man står. Med det perspektivet känner jag tacksamhet för att vi befinner oss där vi är, för det visar bara tydligare vilken ny riktning vi skall ta. Det hjälper oss att bli tydligare med vad vi egentligen önskar skapa inom dessa och andra områden.

I entusiasm och tillit fortsätter vi att åka med på resan och iaktta oss själva medan vi växer!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s